Tuesday, August 16, 2011

Yerlileşme mi? Yersizleşme mi?Sosyalizm ve yerlileşme üzerine

Türkiye’de uzun yıllardan bu yana sosyalizm üzerine yapılan tartışmaların değişmez temalarından bir tanesi Türkiye’de sol düşüncenin nasıl olup da yerlileşeceği sorunudur. Sosyalist düşünce toplumsallaşma eşiğini geçene kadar süreceğe benzeyen bu tartışmanın gelip bağlandığı nokta, sosyalizmin sınıflar mücadelesini eksen edinen marksist yorumunun, geleneksel toplumsal yapılar (din) ve/veya yerleşik ideolojilerle ilişkilenmiş (örn. kemalizm, islamcılık, milliyetçilik, doğuculuk vb.) bir “ezilenler sesini duyurma” faaliyeti ile ikâmesi olmaktadır.

Thursday, August 11, 2011

Tarih, Devrim, Türkiye


Marksist Tarih Felsefesi Üzerine Güncel Bağlamlı Düşünceler

Türkiye’de neler oluyor?

Bu yazının basit bir amacı var: Bu soruyu yanıtlamak için tarihsel bir çerçeve çizebilmek. Bu nedenle marksist tarihyazımında kritik önemdeki kimi kavramlara kısaca göz atmak gerekiyor. Zira Türkiye tarihinin ancak ve ancak Türkiye’nin özgüllükleri ile evrensel gelişim arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulması ile anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda nereden başlamak gerekir?

Wednesday, August 3, 2011

Sol ve Dört Soru İşareti


Ünlü İngiliz filozof ve matematikçi Bertrand Russell’ın en çok alıntılanan sözlerinden biri verili kabul edilen her şeyin üzerine bir soru işareti asmanın sağlıklı olduğu yönündedir. Sabitlerini hep yük kabul eden Türkiye solunun sağlıksız alışkanlıkları göz önüne alınırsa böyle bir önermeye bizim tarafımızdan çekinceyle yaklaşılması doğaldır. Ancak Russell’in bu önermesini elimizin tersi ile itmeden evvel, değerlendirmelerimizde dikkate almamız gereken bir gerçek var ki o da artık Türkiye’nin solun kendi koordinatlarını kurduğu Türkiye olmadığıdır.

Print