Wednesday, April 4, 2012

Geçmişin Siyasal Yeniden Üretimi olarak Tarih


Tarihle Yüzleşmek SöylemiMillet inşası çok-boyutlu bir süreç, bu durum da milleti var eden milliyetçiliğin çok-boyutlu olmasını gerektiriyor. Bu çok-boyutluluk, milliyetçiliği farklı noktalardan açıklamaya çalışan pek çok kuramın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Milliyetçiliği modern bir kavram olarak açıklamaya çalışan burjuva düşünürlerden birisi Ernest Renan’dır. Ernest Renan, milliyetçilik çalışmalarının kurucu metinlerinden kabul edilen 1882 tarihli “Millet Nedir?” (“Qu'est-ce qu'une nation?”) isimli çalışmayı[1] kaleme almıştır.

Print