Thursday, July 26, 2012

alelade hususiyetime dair

eksik karanlığında seherin
nefesin bir kedi gölgesi
                       ki dengede mahir
şûle-i bam-gâhta yürür
bir uzar bir kısalır
kâh göremem kâh fahir

çalınmış hülyandan zifiri
bir ekşimiş gece koyusu
                       farzet ki bir celali
her fecr-i sadıkta bu ömür
durmadan kısalır
hep mi sümuh hep sahir

ve sair

26.07.2012
Atina

No comments:

Post a Comment