Thursday, July 26, 2012

yok

yazdıkları bir tarihsiz çeteledir
              kelamı mücerret
              çığlığı tıynetsiz
bir beyaz şehirdir izlediği
              boyları külhani
              arkası  esirsiz, fersiz
bekler eşiğinde kristal bir alemin
              atlası mağripsiz
              atları renksiz, eğersiz
yağız bir yazıcı yitiktir ya rab
             elleri küstah
             belleği hafif, tarihsiz
yoksa
            -ki yok-
mubahtır her şey şimdi, ey kul
kelamın müstasna
nefesin muhayyel
                       ama aminsiz

16.07.2012
Atina 

No comments:

Post a Comment

Print