Sunday, November 11, 2012

Yeni CHP'nin Tarihle İmtihanı


Tarihçi David Lowenthal, “geçmiş”i, yabancı bir ülke olarak tanımlar. Geçmişin bu özelliğinden dolayıdır ki tarih ve tarihyazımı her daim siyasetin konusu ve nesnesi. Bugün de geçmiş”, ideolojiler alanında, “sömürgeleştirilmeyi” bekleyen bir yabancı ülke olmayı sürdürüyor. Geçmiş denen bu ülkenin siyasal iktidar tarafından yeniden ve yeniden sömürgeleştirildiği haline “resmi tarih” diyoruz. Resmi tarih, bu tariften de anlaşılacağı üzere sabit ve değişmez bir anlatı değil; aksine, siyasal iktidarın gündelik gereksinimlerine bağlı olarak sürekli yeniden biçimlendirilen bir mitolojidir.

Print