Thursday, November 3, 2011

İroni Perdesinin Arkası ve Ötesi


14 Ağustos tarihinde Radikal 2’deki “sosyalizmin yerlileşmesi” sorununa dair yazdığım yazıya Murat Belge, Taraf’taki köşesinden yanıt verdi. Bu yazıyı yazdığım esnada Belge, konu üzerine 19, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde üç yazı kaleme almıştı. Belge’nin bu üç yazısındaki eleştirilerin tamamına yanıt vermem fiziksel sınırlardan ötürü mümkün olmayacak. Bu yazıda konuyu fazla dağıtmamak adına Belge’nin yanıtındaki sorunlu noktalara değinmeye çalışacağım.

Murat Belge'nin yazıma verdiği yanıtlar

Murat Belge 19, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde Taraf gazetesindeki köşesinden yanıt verdi: 
Kriz
Alaturka sosyalizm savunucusu olarak ben,
İdeolojinin öğeleri

Tuesday, August 16, 2011

Yerlileşme mi? Yersizleşme mi?Sosyalizm ve yerlileşme üzerine

Türkiye’de uzun yıllardan bu yana sosyalizm üzerine yapılan tartışmaların değişmez temalarından bir tanesi Türkiye’de sol düşüncenin nasıl olup da yerlileşeceği sorunudur. Sosyalist düşünce toplumsallaşma eşiğini geçene kadar süreceğe benzeyen bu tartışmanın gelip bağlandığı nokta, sosyalizmin sınıflar mücadelesini eksen edinen marksist yorumunun, geleneksel toplumsal yapılar (din) ve/veya yerleşik ideolojilerle ilişkilenmiş (örn. kemalizm, islamcılık, milliyetçilik, doğuculuk vb.) bir “ezilenler sesini duyurma” faaliyeti ile ikâmesi olmaktadır.

Print