Sunday, July 2, 2017

Yurt

Kovuldum,
nefyedildim belki
neslimle, nefesimle beraber.
Yahut tard ettiler
hasımlarımı, hısımlarımı, beni.
Kim bilir hiç asil değildi belki de
kaçtım, bir çömlekten sızan islim misali.

Şimdi bir yurt bulmalıyım, bir adres
Kaybolmuşken suya gömülen bir ay gibi
-- acemi, şaşkın, abes --
Şu çığırtkan kuşlardan,
rüzgar güllerinden,
doymayan kabirlerden uzak.

Bir yurt bul bana, bir ses
geçkin bir hevesten müesses.


                                  2 Temmuz 2017

Saturday, June 10, 2017

Kablettarih

Kemiriyoruz kablettarihin bakır tellerini
          dökülen dişlerimizle,
Sonra kan tükürüyoruz budala suratlarına.
Sırtımızda gözleri ışıklı çocuklar,
          yıldızlı yarınlar
Terkimizden uluyor kuyruksuz itleri,
          cüce erkanıharbleri.

Yamalı, şaşı mecellelerini yırtıyoruz satır satır
Yıktıkça çürük putrellerini,
Devriliyor butlan putları
kırıyoruz maaşlı kocabaşlarını,
       sarhoş nakkaşlarını
           abus heykelleri.
Asılıyor,
    asılacak
      çarklarına
nabzı tarihle atan,
    kablettarihin boğazına sarılan
dostların mukaddes,
       nasırlı elleri.

                                                10 Haziran 2017