Thursday, July 26, 2012

alelade hususiyetime dair


eksik karanlığında seherin
nefesin bir kedi gölgesi
            ki dengede mahir
şûle-i bam-gâhta yürür
bir uzar bir kısalır
kâh göremem kâh fahir

çalınmış hülyandan zifiri
bir ekşimiş gece koyusu
            farzet ki bir celali
her fecr-i sadıkta bu ömür
durmadan kısalır
hep mi sümuh hep sahir

ve sair

26.07.2012
Atina

yok

yazdıkları bir tarihsiz çeteledir
              kelamı mücerret
              çığlığı tıynetsiz
bir beyaz şehirdir izlediği
              boyları külhani
              arkası  esirsiz, fersiz
bekler eşiğinde kristal bir alemin
              atlası mağripsiz
              atları renksiz, eğersiz
yağız bir yazıcı yitiktir ya rab
             elleri küstah
             belleği hafif, tarihsiz
yoksa
            -ki yok-
mubahtır her şey şimdi, ey kul
kelamın müstasna
nefesin muhayyel
                       ama aminsiz

16.07.2012
Atina 

Print