Monday, July 16, 2012

yok

yazdıkları bir tarihsiz çeteledir
                       kelamı mücerret
                       çığlığı tıynetsiz
bir beyaz şehirdir izlediği
                        boyları külhani              
                        arkası  esirsiz, fersiz
bekler eşiğinde kristal bir alemin
                          atlası mağripsiz
                          atları renksiz, eğersiz
yağız bir yazıcı yitiktir ya rab
                           elleri küstah
                           belleği hafif, tarihsiz
yoksa
               -ki yok-
mubahtır her şey şimdi, ey kul
kelamın müstasna
nefesin muhayyel                       
                            ama aminsiz

16.07.2012
Atina 

No comments:

Post a Comment