Wednesday, June 8, 2011

Düzen Partisi: AKP ve…

“Türkiye’de seçimlere iki parti katılıyor.”

Bu cümle seçim dönemlerinde toz dumana katılmışken meseleyi yalınlaştırmak için genelde solcular tarafından kullanılan bir ifadedir. Anlamlıdır da: Bir yanda düzen partisi vardır, diğer yanda devrimci parti.

Bu seçimlerde ise durum bu açıdan daha net… ÖDP’nin bir komplo ile seçim dışında bırakılması neticesinde seçimlere giren tek sol parti TKP.

Bağımsızların ayrıca konuşulması gerekiyor. Ancak konumuz bu değil.

Konumuz, düzen partisinin almış olduğu özel görünüm.

Uçkurları Ayarlama Enstitüsü


AKP, 2011 yılı itibariyle seçmen tabanı olarak “doğal sınırlarına” varmış olduğunu anladığından hesaplarını kendi oyunu artırmaya değil meclise girmesi muhtemel siyasal aktörlerin oylarını azaltmaya ve meclisteki temsiliyetlerini engelleyerek kendisinin aşırı-temsilini sağlamaya çalışıyor. Kürt siyasetine dönük artan baskıların önemli nedenlerinden biri budur. Ancak bu operasyonda bir dizi sebeple MHP’nin baraj altı bırakılması kritik öneme sahip.

Print